Czy zidentyfikujesz miasto po nazwie jednej dzielnicy?