C.S. Lewis - Podróż "Wędrowca do Świtu"

C.S. Lewis "Podróż Wędrowca do Świtu" - czy Eustachy zmieni się pod wpływem narnijskich przygód?