Czy uzupełnisz brakujące części ciała w znanych powiedzeniach?