Czy rozpoznasz osobę po jednym zdaniu?

Czy wystarczy zaledwie jedno zdanie, żeby naprowadzić Cię na trop właściwej biografii?

W odpowiedziach masz do wyboru trzy zdjęcia. Czy wskażesz osobę, której dotyczy opis?