Która odpowiedź NIE pasuje do pozostałych?

W każdym zestawie czterech odpowiedzi kryje się jedna, która nie pasuje do pozostałych. Czy będziesz umiał ją wskazać?