Która odpowiedź nie pasuje do klucza?

W każdym pytaniu jedna odpowiedź nie jest związana z podanym kluczem. Czy uda Ci się ją wskazać?