Która odpowiedź nie pasuje do klucza?

W każdym pytaniu jedna odpowiedź nie jest związana z podanym kluczem. Czy uda Ci się ją wskazać?

Mając hasło "pozytywizm" odrzucisz "Lalkę", "Nad Niemnem", "Wesele" czy "Latarnika"?