Czy rozpoznasz Świętego po opisie? - wersja 2023

Quiz składa się z 30 pytań. W treści każdego pytania znajduje się opis Świętego wraz z czterema wariantami odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Maksymalny czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 1 minutę.
Po rozwiązaniu quizu pojawi się prośba o podanie imienia oraz adresu e-mail (pole nieobowiązkowe). Osoby chcące wziąć udział w grze o drobny upominek prosimy o podanie adresu e-mail.
POWODZENIA :)