Najpiękniejsze miłosne wyznania - rozpoznasz, z którego dzieła pochodzą?

Czy bez problemu rozpoznasz, z którego dzieła literackiego pochodzą te miłosne wyznania?