„Balladyna" - quiz dla miłośników literatury

Zapraszamy do rozwiązania quizu literackiego. Pytania dotyczą treści dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”, który jest lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Quiz pozwala na sprawdzenie znajomości tej klasycznej pozycji literatury.