Tydzień Bibliotek w Polsce

Zapraszamy czytelników i bibliotekarzy do rozwiązania quizu dotyczącego historii Tygodnia Bibliotek w Polsce