Quiz wiedzy o Polsce - 14 pytań, na które trzeba znać odpowiedź

Przekrojowy quiz sprawdzający Twoją wiedzę o Polsce.

Jaki utwór jest naszym hymnem narodowym? Który słynny artysta urodził się w Nowogródku? To tylko dwa pytania z czternastu. Czy będziesz znał historię, geografię i kulturę ojczystego kraju?

Sprawdź się!