Każdy ma kobiecą postać z polskiej literatury, która pasuje do jego osobowości – kto jest Twoją?

Zmysłowa Telimena czy delikatna Zosia – czyją twarz z polskiej literatury ma Twoja osobowość? Przekonaj się teraz!