Myślisz bardziej jak kobieta - czy bardziej jak mężczyzna?

Jeżeli trzymać się teoretycznych założeń, w sposobie rozumowania charakterystycznym dla mężczyzny i dla kobiety zaznaczają się wyraźne różnice.

Oczywiście w praktyce bywa z tym różnie - sprawdź, czy myślisz w sposób przypisywany Twojej płci!