Czy potrafisz uzupełnić teksty szant?

Ahoj, tam pod żaglami! Czy kiedy towarzystwo zaczyna nucić szanty, potrafisz się przyłączyć do wspólnego śpiewu?