Którym z sześciu typów mądrości dysponujesz?

Mądrość doświadczenia, uczuć, słowa... Który z wymienionych tutaj typów mądrości najlepiej Cię określa, pomaga Ci podejmować decyzje i kształtuje Twoje podejście do życia?