10 prostych pytań, ale prawie każdy gdzieś popełnia błąd