10 pytań, a prawie każdy myli się co najmniej raz!

Czy będziesz jedną z nielicznych osób, którym uda się ani razu nie pobłądzić?