Tylko 1 osoba na 20 ma ponad 8 punktów!

Tylko 5% osób jest w stanie przekroczyć 8 punktów w tym quizie. Do dzieła!

Do uzyskania dobrego wyniku potrzebna Ci będzie między innymi znajomość gatunków powieści Agathy Christie i wiedza, do jakiej grupy zwierząt należy żółw.