Test wiedzy z książki Uczeń nekromanty, t1 Plaga, E.Raj