Rośliny z wiejskiego ogródka - rozpoznasz je?

Cudze chwalicie, swego nie znacie? Jak dobrze orientujesz się w roślinach z klasycznego polskiego ogródka?