Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 4 - Tkanki i organy roślinne - Puls życia

Jaka jest podstawowa różnica między tkankami twórczymi a tkankami stałymi?

Tkanki stałe nie mają możliwości dzielenia się

Tkanki twórcze pojawiają się w późnym etapie życia rośliny

Tkanki stałe mają większą zawartość wody

Tkanki twórcze występują tylko u niektórych gatunków roślin