Sprawdzian z chemii klasa 7 dział 5 - Woda i roztwory wodne - Chemia Nowej Ery

1 / 12

Pod normalnym ciśnieniem temperatura wrzenia wody wynosi:

120°C

65°C

80°C

100°C