Tańce, hulanki, swawola, czyli motyw tańca w kulturze!

Mazura

Walca

Polkę

Poloneza