Sprawdzian z biologii klasa 8 dział 4 - Człowiek i środowisko - Puls życia

1 / 12

Zmienność występująca w gronie osobników należących do jednej populacji to różnorodność:

Ekosystemowa

Gatunkowa

Indywidualna

Genetyczna