10 pytań - większość wpada co najmniej 2 razy

Madame Pompadour

Georges Pompidou