Sprawdzian z historii klasa 6 dział 4 - Od absolutyzmu do republiki - Wczoraj i dziś

Wojny religijne we Francji zakończył wydany przez Henryka IV edykt:

Nantejski

Paryski

Braterski

Reformacyjny