Sprawdzian z chemii klasa 8 dział 4 - Pochodne węglowodorów - Chemia Nowej Ery

1 / 12

Grupa atomów powstająca przez odłączenie atomu wodoru od cząsteczki alkanu to:

Grupa hydroksylowa

Grupa homologiczna

Grupa alkilowa

Grupa funkcyjna