Sprawdzian z historii klasa 7 dział 3 - Europa i świat po Wiośnie Ludów - Wczoraj i dziś

1 / 12

Jak nazywali się opozycjoniści, którzy postanowili dokonać secesji w Stanach Zjednoczonych?

Unioniści

Abolicjoniści

Jankesi

Konfederaci