Sprawdzian z geografii klasa 8 dział 4 - Australia i Oceania - Planeta Nowa

1 / 12

Wskaż, które zdanie dotyczące Australii nie jest zgodne z prawdą.

Australia to najmniejszy kontynent na Ziemi

Na kontynencie znajduje się tylko jedno państwo

Gęstość zaludnienia Australii jest bardzo wysoka

Większość rzek i jezior w Australii ma charakter okresowy