Sprawdzian z geografii klasa 8 dział 4 - Australia i Oceania - Planeta Nowa

1 / 12

Wskaż, które zdanie dotyczące Australii nie jest zgodne z prawdą.

Na kontynencie znajduje się tylko jedno państwo

Australia to najmniejszy kontynent na Ziemi

Większość rzek i jezior w Australii ma charakter okresowy

Gęstość zaludnienia Australii jest bardzo wysoka