Popełnisz błąd w tym quizie? Czas wracać do szkoły!

Kategoria: HISTORIA POLSKI.

Cesarz Otton III przybył na pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha w:

Biskupinie

Krakowie

Poznaniu

Gnieźnie