Ten quiz zawiera podstawowe pytania - czy będziesz w stanie go przejść?

Podstawowe pytania z zakresu wiedzy ogólnej - jak dobrze utrwalona jest Twoja szkolna wiedza?

Która planeta znajduje się bliżej Słońca? Jaka jest najmniejsza liczba pierwsza?

Sprawdź swoją wiedzę!