Sprawdzian z historii klasa 5 - Wczoraj i dziś

1 / 12

Które z poniższych nie wiąże się ze starożytną Grecją?

Wojna trojańska

Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów

Bitwa pod Termopilami

Twórczość Ajschylosa i Sofoklesa