Czy potrafisz dokończyć polskie przysłowia?

da mleko

zmieni się w złoto

się ocieli

sanie pociągnie