Test z historii klasa 8 dział 1 - II wojna światowa

1 / 12

Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein dokonał ostrzału polskiej placówki na:

Kozłowcu

Mielinie

Westerplatte

Horodku