Sprawdzian z historii klasa 5 dział 5 - Społeczeństwo średniowiecza - Wczoraj i dziś

Co w systemie feudalnym oznaczało słowo "lenno"?

Ziemię, którą senior nadawał wasalowi

Ogół własności należącej do władcy

Podatek płacony możnowładcom przez chłopów

Powołanie do stanu rycerskiego