Kujon czy leń? Zaraz się przekonamy!

1 / 10

"Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz."

Mikołaj Rej

Jan Kochanowski

Mikołaj Sęp Szarzyński

Ignacy Krasicki