Sprawdzian z biologii klasa 6 dział 5 - Kręgowce stałocieplne - Puls życia

1 / 12

Czym charakteryzują się kości ptaków?

Są bardzo długie i cienkie

Są spłaszczone z obu stron

Są bardzo krótkie i grube

Są wypełnione powietrzem