Sprawdzian z biologii klasa 6 dział 5 - Kręgowce stałocieplne - Puls życia

Czym charakteryzują się kości ptaków?

Są wypełnione powietrzem

Są spłaszczone z obu stron

Są bardzo długie i cienkie

Są bardzo krótkie i grube