Czy jesteś osobą o szerokich horyzontach?

Które wydarzenie było chronologicznie ostatnie?