Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 2 - Budowa i czynności życiowe organizmów - Puls życia

1 / 12

Organizm człowieka składa się w większości z:

Soli mineralnych

Wody

Tłuszczów

Białka