Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 7 - Relacje między elementami środowiska geograficznego - Planeta Nowa

1 / 12

Które polskie województwa są szczególnie narażone na zagrożenie powodziowe?

Mazowieckie i łódzkie

Kujawsko-pomorskie i lubelskie

Dolnośląskie i małopolskie

Podkarpackie i podlaskie