Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 1 - Biologia nauka o życiu - Puls życia

1 / 12

Z jakiego języka pochodzi słowo "biologia"?

Francuskiego

Greckiego

Łaciny

Niemieckiego