Sprawdzian z biologii klasa 5 dział 1 - Biologia nauka o życiu - Puls życia

Z jakiego języka pochodzi słowo "biologia"?

Niemieckiego

Greckiego

Łaciny

Francuskiego