Zwierzęcy "specjaliści" – humorystyczny test skojarzeniowy

1 / 14

Cielę

Kozioł

Knur

Baran

Gapić się jak cielę na malowane wrota

Dalej