Sprawdzian z historii klasa 7 - Wczoraj i dziś

1 / 12

Adam Smith był ideologiem liberalizmu

Jedną z zasad przyjętych podczas kongresu wiedeńskiego była zasada równowagi europejskiej

Edmund Burke był autorem "Manifestu komunistycznego"

Najuboższych robotników nazywano proletariatem