Sprawdzian z historii klasa 6 dział 2 - W Rzeczypospolitej szlacheckiej - Wczoraj i dziś

1 / 12

W 1505 roku została uchwalona konstytucja Nihil novi. Co oznaczają te słowa?

Nic nowego

Nowy porządek

Wszystko nowe

Wielki przełom