Test z chemii klasa 7 dział 3 - Atomy i cząsteczki

1 / 12

Samorzutne wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej to:

Jonizacja

Efuzja

Dyfuzja

Segmentacja