Test z historii klasa 7 dział 2 - Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

1 / 12

Które miasto kongres wiedeński ogłosił wolnym miastem?

Wrocław

Warszawę

Poznań

Kraków