Test z biologii klasa 5 dział 2 - Budowa i czynności życiowe organizmów

1 / 12

Co jest głównym składnikiem budowy większości organizmów?

Woda

Sole mineralne

Tłuszcze

Białka