Sprawdzian z historii klasa 5 dział 4 - Początki średniowiecza - Wczoraj i dziś

1 / 12

Największa świetność cesarstwa bizantyjskiego przypada na okres panowania:

Herakliusza

Justyniana I Wielkiego

Arkadiusza

Bazylego II