Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 3 - Środowisko przyrodnicze i ludność Europy - Planeta Nowa

Jak nazywają się góry, stanowiące wschodnią granicę Europy?

Ural

Sudety

Hindukusz

Góry Betyckie