Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 3 - Środowisko przyrodnicze i ludność Europy - Planeta Nowa

1 / 12

Jak nazywają się góry, stanowiące wschodnią granicę Europy?

Góry Betyckie

Sudety

Ural

Hindukusz