Zgaduj zgadula: o jakie słowo chodzi?

Jakie jest rozwiązane tej zagadki?

Cisza

Chaos

Zgoda

Hałas