Zgaduj zgadula: o jakie słowo chodzi?

1 / 11

Jakie jest rozwiązane tej zagadki?

Cisza

Hałas

Zgoda

Chaos